Na putu ka održivosti

Ključ održivog razvoja podrazumijeva zadovoljavanje potreba koje moderno doba nameće, ali ne nauštrb mogućnosti generacija koje dolaze.

Danas smo još uvijek daleko od ostvarenja ovog cilja. Problemi savremenog doba, kao što su klimatske promjene i nestašica vode, postaju sve alarmantniji. Svaki pojedinac mora uložiti napor kako bismo prevazišli ove probleme. Uloga privatnog sektora je naročito važna, jer upravo taj sektor nudi inovacije, ulaganja i stručnost. Zajedničkim radom sa organima vlasti, nevladinim organizacijama i zajednicom, poslovni sektor može pomoći prevazilaženju izazova sa kojima se svi suočavamo.

Mi u Coca-Coli HBC B-H d.o.o. Sarajevo nastojimo dati svoj doprinos održivom razvoju. Još od 2002. godine aktivno radimo na smanjenju štetnog utjecaja na okoliš i ulažemo u zajednicu u kojoj poslujemo. Radimo zajedno sa svojim partnerima na promociji zdravog i aktivnog stila života. Kao primjer možemo navesti saradnju na projektima kao što su: „Sarajevo Olimpija polumaraton“, Međunarodna ulična utrka „Mostar“ te sportske manifestacije kao što su „Gimnazijada“, košarkaški turnir „Koš“, međunarodno takmičenje u uličnoj košarci "Streetball" i mnoge druge. Također, utjecaj poslovanja na okoliš nastojimo svesti na minimum.

Ovo nije samo altruizam; ovakav stav koristi i našem poslovanju. Smanjujući utjecaj koji vršimo na okoliš – na količinu vode, energije i pakovanja koje se upotrebljavaju pri proizvodnji naših napitaka – poslujemo efikasnije. Efektivno smanjujemo troškove, ali i rizik vezan za dugoročni razvoj poslovanja.

Inicijativama vezanim za održivost oslobađamo vlastiti kapacitet za inovativnost. Svojim programima stičemo reputaciju vodeće kompanije, a naši zaposleni kažu da s ponosom rade za kompaniju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

Izvještaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti

GRI COP report
Integrated report
marketplace collapse image

Kako bismo udovoljili sve većem interesovanju potrošača za zdravlje, neprestano proširujemo asortiman svojih proizvoda napicima visokog kvaliteta, što naši kupci i potrošači od nas i očekuju. Tijesno sarađujemo sa dobavljačima kako bismo ostvarili dodatnu vrijednost za svoje kupce.

> Tržište
> Visokokvalitetni napici
> Zdravlje potrošača
> Kupci
> Saradnja sa dobavljačima

environment expand image

Nastojimo utjecaj svog poslovanja na okoliš svesti na minimum. U okviru tih nastojanja, primjenjujemo međunarodno priznat sistem upravljanja okolišom ISO 14001, a radimo na potpunoj certifikaciji punionica u svim zemljama u kojima poslujemo. U Bosni i Hercegovini smo ISO 14001 uveli 2003. godine i od tada ga primjenjujemo te neprekidno radimo na recertifikaciji.

> Okoliš
> Upravljanje vodnim resursima
> Očuvanje energetskih resursa i klime
> Ambalaža i recikliranje

workplace expand image

U punionici i ostalim segmentima poslovanja u Bosni i Hercegovini zapošljavamo 330 ljudi.

> Radno okruženje
> Razvoj zaposlenih
> Pravedno radno okruženje
> Zdravlje i sigurnost

community expand image

U svakoj zajednici u kojoj poslujemo nastojimo biti dobar susjed i dati svoj doprinos kvalitetu života. Svojim poslovanjem donosimo ekonomsku dobrobit a ujedno pomažemo i programe ulaganja u zajednicu.

> Zajednica
> Doprinos privredi
> Ulaganje u zajednicu
> Zaštita vodnih resursa i okoliša

> Sport i fizička aktivnost

> Razvoj mladih

> Pomoć u slučaju prirodnih katastrofa i nepogoda

> Razvoj zajednice