Izjava o privatnosti

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo posvećena je čuvanju privatnosti svih posjetilaca stranice www.coca-colahellenic.ba (u daljem tekstu: Stranica) i zaštiti svih ličnih podataka koje tom prilikom posjetioci ostave. Smatramo da je važno da znate kako postupamo sa podacima o vama koje nam pružate tokom korištenja ove Stranice te kako obrađujemo podatke upotrebom interneta i svih ostalih elektronskih komunikacijskih mreža.

Molimo vas da pročitate Pravilnik o zaštiti privatnosti u nastavku teksta kako biste se upoznali sa načinom na koji koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na ovoj Stranici, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o vama u skladu s ovim pravilnikom.

Informacije koje dobijamo od vas

Općenito, možete posjetiti ovu stranicu a da nam ne kažete ko ste niti da otkrijete bilo koju informaciju o sebi. Naši mrežni serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posjetilaca. Također, postoje dijelovi stranice gdje moramo tražiti lične podatke o vama kako bi vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvjesnih informacija koje tražite ili kada je potrebno da se registrujete na našu stranicu. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Uvjerit ćete se da od vas nećemo tražiti dodatne podatke koji nisu neophodni ili nema opravdanog razloga da ih dajete kako biste dobili uslugu koju ste zatražili. Također, vaši e-mailovi i pisma koja nam šaljete također mogu sadržavati informacije o vama, a da vi toga niste svjesni.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenu domena do kojih dođemo ne koriste se kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmjerili broj posjeta stranici, prosječno vrijeme provedeno na stranici, pregledane sadržaje itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da izmjerimo frekvenciju upotrebe naše stranice i unaprijedimo sadržaj.

U slučaju kada tražimo druge lične podatke, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražit ćemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), i obavijestiti vas o tome kako ćemo ih upotrijebiti. Informacije koje nam vi dajete ili do kojih dođemo putem ove stranice, koristit ćemo isključivo:

  • za odgovaranje na vaša pitanja ili obradu vaših zahtjeva u vezi sa vašim informacijama
  • za pružanje i prilagođavanje naših usluga
  • administriranje evidencije usluge pretplate.

U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas obavijestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date bit će pohranjene i čuvane na našem serveru u Italiji, a može im pristupiti naše osoblje koje radi izvan Italije i određena treća lica tj. kompanije u okviru grupe Coca-Cola Hellenic, poslovni partneri, državni organi, naši pravni sukcesori i dobavljači koje angažujemo da obrađuju podatke u naše ime i koje angažujemo u svrhe predstavljene u ovom pravilniku ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Također, možemo prenijeti objedinjene informacije o upotrebi naše stranice trećim licima ali to neće uključivati podatke na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Ukoliko imovina naše kompanije postane dio zajedničkog ulaganja sa drugim pravnim licem ili bude u cjelini ili djelimično prodata drugom pravnom licu, informacije o vama koje ste nam dostavili mogu biti otkrivene našim novim poslovnim partnerima ili novim vlasnicima.

Neke zemlje izvan Evropske unije nemaju odgovarajuće propise o zaštiti podataka. Međutim, mi ćemo uvijek preduzimati korake kako bismo osigurali da vaše podatke treća lica koriste u skladu sa ovim pravilnikom.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloljetni korisnici

Ukoliko ste maloljetni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja prije nego što nam date podatke o sebi. Maloljetnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične podatke.

Druge stranice

Naša stranica može sadržavati linkove na druge stranice koje nisu pod našom kontrolom i koje ne podliježu ovom pravilniku zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim stranicama koristeći date linkove, operateri tih stranica mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim pravilnikom zaštite privatnosti, a koji se mogu razlikovati od našeg.

Sigurnost dobijenih informacija i zadržavanje podataka

Mi primjenjujemo stroge mjere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite podataka o vama od pristupa neovlaštenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, kako online, tako i offline. Mi ćemo čuvati podatke o vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Transferi i odricanja od odgovornosti zasnovani na internetu

Uzevši u obzir da internet predstavlja globalno okruženje, korištenje stranice za sakupljanje i obradu ličnih podataka obavezno uključuje prenos podataka u druge države. Stoga, činom pristupa ovoj stranici i putem elektronske komunikacije sa nama, vi prihvatate i slažete se sa ovakvim načinom obrade ličnih podataka.

Iako Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo primjenjuje razumne mjere za pružanje zaštite protiv virusa i ostalih štetnih komponenti, priroda interneta je takva da nije moguće obezbijediti da vaš pristup stranici bude bez prekida ili grešaka, niti da su ova stranica, serveri ili e-mailovi koje možemo poslati oslobođeni virusa ili drugih štetnih komponenti.

Sadržaj ove stranice je dizajniran u saglasnosti sa općim obavezama evropske direktive o zaštiti podataka.

Pristup i ažuriranje podataka

Imate pravo da vidite lične podatke koje imamo o vama i možete zatražiti da se naprave neophodne promjene kako biste osigurali da su tačni i ažurirani. Ako to želite uraditi, molimo vas da stupite u kontakt sa nama. U navedenom slučaju mi imamo pravo na naknadu troškova koje nam prouzrokujete ovakvom svojom odlukom.

Stupanje u kontakt sa nama

Ukoliko imate nekih komentara, pitanja ili zahtjeva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih podataka ili bilo kakva pitanja u vezi sa Pravilnikom zaštite privatnosti, molimo da nas kontaktirate. Smatramo dobrodošlim vaša pitanja i prijedloge o našem Pravilniku zaštite privatnosti.

Izmjene Pravilnika

Molimo vas da periodično provjeravate sadržaj Pravilnika zaštite privatnosti kako biste bili obaviješteni o promjenama. S obzirom na to da zadržavamo pravo da mijenjamo ili dopunjavamo Pravilnik, o svim značajnim promjenama pružit ćemo vam obavještenje na ovoj stranici i to najmanje 30 dana od nastanka promjene, a ukoliko je to moguće i putem e-maila.

Back to top

Linkovi