Naša misija i vrijednosti

Naša vizija

Naša korporativna vizija je postati ''neprikosnoveni lider na svakom tržištu na kojem se natječemo''.

Naša misija je:

• Osvježiti naše potrošače
• Biti partner našim kupcima
• Nagraditi naše ulagače
• Obogatiti živote naših lokalnih zajednica.

Naše vrijednosti

U kompaniji Coca-Cola Hellenic posvećeni smo pridržavanju šest osnovnih vrijednosti te ponašanju koje ih podržava i oblikuje naš svakodnevni rad. Sve počinje sa našim vrijednostima; one su DNK naše kompanije i ključne su za naš budući uspjeh.

• Autentičnost: djelujemo sa integritetom i radimo ono što je ispravno a ne ono što je lako
• Izvrsnost: nastojimo zadiviti svojom strašću i brzinom
• Učenje: slušamo, radoznali smo i potičemo želju za znanjem
• Briga za naše ljude: vjerujemo u naše ljude ulažemo u njih i jačamo ih
• Jedinstveno djelovanje: vjerujemo u moć timskog rada i njen doprinos uspjehu u svakoj prilici
• Pobjeđivanje sa našim kupcima: naši kupci su u središtu svega što radimo.

Naše vrijednosti su u samoj srži našeg strateškog okvira "Igraj za pobjedu" za 2020. godinu koji ima za cilj da svaki dan daje veću vrijednost povjerenju zajednice, značaju za potrošača, prvom izboru kupca i optimalnom upravljanju troškovima.

Back to top

 

Stranice sa sličnim sadržajem